Samenwerking schouwburgen

Vijf Noord- en Midden-Limburgse theaters gaan de komende jaren vergaand samenwerken. Het doel van de samenwerking is het creëren van een nog aantrekkelijker theateraanbod voor de regio en daardoor meer bezoekers te halen. De Provincie Limburg ondersteunt dit initiatief en heeft hiervoor onlangs een subsidie van in totaal 210.000 euro toegekend.

Lees nieuwsbericht

Energienotitie vastgesteld door gemeenteraad

De Bergense gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met de Beleidsnotitie Energie uit Zon en Wind, en met de Omgevingsvisie Bergen 2030. Bergen wil energie-onafhankelijk worden en daarom zo veel mogelijk kansen bieden voor duurzame energie. CDA, PK en VVD stemden voor de omgevingsvisie, KERN was tegen.

Lees nieuwsbericht

Bestrijding eiken-processie rups

De gemeente Bergen een actieplan gemaakt voor het bestrijden van processierupsen. Er wordt ingezet op bestrijding door natuurlijke vijanden. Daarom heeft de gemeente 75 nestkasten voor koolmezen opgehangen, en worden bermen ingezaaid met een bloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor sluipwespen. Ook worden bomen preventief gespoten.

Lees nieuwsbericht

Storing Ziggo-kanaal TVLtv

Abonnees van Ziggo kunnen het digitale kanaal van TVLtv momenteel niet ontvangen door een technische fout bij de kabelprovider. Het is niet bekend wanneer de storing is verholpen. Kijkers via KPN, Telfort en XS4ALL kunnen het digitale kanaal wel gewoon ontvangen.

Lees nieuwsbericht

Maasziekenhuis financieel gezond

Het Maasziekenhuis is Boxmeer heeft financiële meerjarenafspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de zorgverzekeraars, Radboud UMC, de Sint Maartenskliniek en de Rabobank. Daarmee waarborgt het ziekenhuis een goede en volwaardige dienstverlening voor de inwoners in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.

Lees nieuwsbericht

Rook- en vuurverbod in bossen

Zo’n 70% van de natuurbranden wordt door mensen veroorzaakt. Daarom geldt in de gemeente Bergen tot 1 oktober een rookverbod, en een verbod om open vuur te maken in bossen en natuurgebieden. Als je een natuurbrand ontdekt, waarschuw dan onmiddellijk de brandweer door 112 te bellen. Verlaat het gebied altijd tegen de windrichting of rookrichting in.

Lees nieuwsbericht

Statushouders beter bij school betrekken

Deze week is in de gemeente Bergen een project van Stichting Gilde Bergen van start gegaan om statushouders met jonge of schoolgaande kinderen nauwer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Taal speelt hierbij een belangrijke rol. Dankzij subsidies kan onder meer lesmateriaal worden aangeschaft en een tolk worden ingezet.

Lees nieuwsbericht

Ontwerpfase energielandgoed Wells Meer

De ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer is inmiddels in de ontwerpfase gekomen. In deze fase wil de gemeente Bergen het Energielandgoed nader onderzoeken en landschappelijk ontwerpen. Met nauwe betrokkenheid van de omgeving en overige belanghebbenden wordt een masterplan opgesteld. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad hier in december een besluit over neemt.

Lees nieuwsbericht

Verbouwing Maasduinen Staete

Om toekomstbestendig te worden, zal een gedeelte van zorglocatie Maasduinen Staete in Nieuw Bergen worden verbouwd. De zorgappartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening krijgen straks de beschikking over gezamenlijke ruimtes, waar bewoners gezellig kunnen buurten en samen kunnen eten. De verbouwing van het uit 2002 daterende gebouw zal waarschijnlijk begin volgend jaar van start gaan.

Lees nieuwsbericht

Ambulances te vaak te laat

De norm dat minstens 95 procent van de ambulances binnen een kwartier op de plek van bestemming is, wordt in de gemeente Bergen niet gehaald. In 2018 kwam de ambulance in 89,1 procent van de gevallen op tijd. Door verhuizing van de ambulancepost naar Nieuw Bergen is de gemiddelde aanrijtijd wel iets beter geworden. Vooral in Siebengewald en Wellerlooi halen de ambulances de norm van 15 minuten niet.

Lees nieuwsbericht

Dwangsom De Pruuver Afferden

De Gemeente Bergen gaat een dwangsom van 2500 euro opeisen bij café De Pruuver in Afferden. Omwonenden hebben geregeld klachten over geluidsoverlast. Omdat de eigenaar geen verbeteringen doorvoert om herhaling van geluidsoverlast te voorkomen, gaat de gemeente nu een dwangsom van 2500 euro invorderen voor vijf overtredingen.

Lees nieuwsbericht

Opruimen Maasoevers

Ook dit jaar is er weer een schoonmaakactie van de Maasoevers. Ook vrijwilligers uit de gemeenten Bergen en Gennep helpen mee. Vorig jaar hebben in de gemeente Bergen 155 vrijwilligers ruim 200 vuilniszakken gevuld met zwerfvuil bijeen gebracht.

Lees nieuwsbericht