De provincie Limburg is economisch gezien een stabiele middenmotor die buiten de Randstad en Noord-Brabant het best presteert. Limburg heeft een brede economie en de conjunctuurgevoeligheid van deze provincie lijkt af te nemen.

Het campusbeleid van de Provincie Limburg samen met onderwijs en bedrijfsleven sluit goed aan op de sterktes van Limburg. Dat zijn chemie, industrie landbouw, zorg en logistiek.Dit zijn enkele conclusies die uit het onderzoek van CBS/TNO zijn gekomen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg.

Met deze analyse wil de Provincie een beter inzicht krijgen in de samenstelling van de economie, om daarmee het ingezette beleid te toetsen en waar mogelijk nieuwe kansen en aandachtspunten te ontdekken.

Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek op provinciaal niveau is uitgevoerd. Gedeputeerde Beurskens beschouwt het rapport als een nulmeting.