Waterschap Limburg gaat in hoger beroep tegen de uitspraak waarbij de rechter een soepelere norm voor lozing van de gevaarlijke stof pyrazool in de Maas bepaalde.

Op 18 oktober jongstleden besloot de Rechtbank in Roermond onder andere over de normering voor de lozing van de stof pyrazool in de Maas. De rechter versoepelde de norm die het waterschap in haar vergunning van mei 2016 oplegde.

Als reden gaf de rechter aan dat het terugdringen van de pyrazool-hoeveelheden ten koste zou kunnen gaan van de bedrijfsresultaten van het bedrijf dat deze stof in de Maas loost. Waterschap Limburg is het niet eens met deze uitspraak. Concreet betekent de versoepeling van de normering dat de drinkwatervoorziening mogelijk gevaar loopt; dit is voor Waterschap Limburg niet acceptabel.

Vandaar dat er op korte termijn door het waterschap een nieuw (herstel)besluit wordt genomen over de norm voor Pyrazool en dat er tevens hoger beroep bij de Raad van State wordt ingesteld. Door beide trajecten tegelijk te laten lopen wordt er tijdwinst geboekt en komt er sneller duidelijkheid over de pyrazoolnorm.