Waterschap Limburg stelt op vrijdag 7 juni, 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2019.

Door de droogte van vorig jaar, een drogere winter en een tot nu toe relatief droog voorjaar, zijn de afvoeren van de beken te laag. Met het instellen van het verbod wil het Waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, acute schade in beken tegen gaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer. Het verbod op onttrekken van water geldt niet alleen voor de agrarische sector. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden.

Waterschap Limburg heeft vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater geïnformeerd met een brief over het verbod. Ook informeert het Waterschap betrokken instanties. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats. Er gelden enkele uitzonderingen op het verbod.