De Bond van Wetsovertreders heeft in januari dit jaar aangifte gedaan tegen onder meer burgemeester Gilissen van de gemeente Venray.

De Bond van Wetsovertreders is er vanuit gegaan dat de burgemeester een noodbevel had afgegeven om de bewegingsvrijheid van overlast gevende asielzoekers in de gemeente te beperken.

Gebleken is dat dit niet het geval was.
Burgemeester Gilissen van de gemeente Venray heeft contact opgenomen met de vreemdelingenpolitie.
Hij verzocht om een meldplicht en een aanwezigheidsgebod op te leggen aan de overlast veroorzakende asielzoekers in de gemeente Venray.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft hierop een beslissing genomen.

Op basis van deze informatie heeft het Openbaar Ministerie de aangifte van de Bond van Wetsovertreders tegen burgemeester Gilissen geseponeerd.
Hij wordt niet vervolgd.