De commissie Samenleving van de gemeente Bergen bespreekt vanavond onder meer een voorstel tot vaststelling van het accommodatiebeleid.

Daarin wordt onder andere voorgesteld om het plan voor Afferden positief benaderen en verder uit te werken.
Het verloop van de exploitatie van de gymzaal in Siebengewald jaarlijks met de stichting te evalueren met een maximale duur van 5 jaar.

En in gesprek te gaan met de werkgroep Wellerlooi over de huidige plannen, bekend als ’t Luukske 3.0.

Doel is om een toekomstbestendige, zelfstandige voorziening voor Wellerlooi te behouden, die past binnen de gestelde kaders van het accommodatiebeleid.

Om dat te bereiken zijn aanpassingen in het plan Luukske 3.0 noodzakelijk, zeggen burgemeester en wethouders van Bergen.

Een nieuwe gymzaal bij gemeenschapshuis’t Luukske Wellerlooi is juist noodzakelijk voor een sluitende exploitatie.
Dat zegt Bart Bogers, voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi.

De beherende stichting heeft in het verleden altijd een sluitende exploitatie gehad. Door bezuinigingen van de gemeente Bergen moet de stichting straks ook opdraaien voor de kosten van groot onderhoud. Om dat te kunnen betalen is verbetering van de exploitatie noodzakelijk.

Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi maakt vanavond tijdens de commissie Samenleving gebruik van het spreekrecht om de plannen nog eens toe te lichten.