Het bestuur van de lokale omroep voor de gemeente Gennep maakt via haar website bekend dat het telefonisch heeft vernomen, dat de raadscommissie van de gemeente Gennep vrijdag het advies aan de Gennepse gemeenteraad zal uitbrengen om de nieuwe zendmachtiging toe te kennen aan Gennep News, en dus niet aan de huidige Omroep Maasduinen.

Het bestuur van Omroep Maasduinen zegt met een reactie te komen nadat de gemeenteraad van Gennep een beslissing heeft genomen.
Naar verwachting gebeurt dit op 2 oktober aanstaande tijdens de reguliere raadsvergadering.