De raadscommissie Ruimte en Economie van de gemeente Bergen bespreekt vanavond tijdens haar vergadering onder meer het voorstel tot vaststelling van de beleidsnota Windenergie.

Tijdens de vorige vergadering werd dit onderwerp van de agenda gehaald omdat het voorstel niet compleet zou zijn.

Een meerderheid van de Bergense politiek besloot het alsnog te bespreken.
De fracties van CDA, PK en VVD stellen via een amendement voor, om de beleidsnota Windenergie zodanig aan te passen waardoor wordt vastgesteld dat de gemeente Bergen uitsluitend zal meewerken aan initiatieven voor windenergie in het Wellsmeer.

Dat is een gebied aan de oostzijde van de provinciale weg N271 tussen Well en Wellerlooi.
In eerste instantie had de gemeente Bergen drie locaties vastgesteld die in aanmerking zouden komen voor plaatsing van windturbines.
De Bergense gemeenteraad neemt op 19 juli een besluit over de beleidsnota Windenergie.

Een groep ondernemers heeft plannen om 4 windturbines van elk 180 meter hoog te plaatsen in het buitengebied van Siebengewald.

Mogelijk wordt door het besluit van de gemeenteraad deze locatie niet meer geschikt bevonden voor realisatie van die plannen.