Aanvragen bijstand verdubbeld

Als gevolg van de corona-crisis zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. In de gemeente Bergen zijn afgelopen drie maanden bijna 20 aanvragen voor een bijstandsuitkering gedaan. Dat is twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De meeste mensen die hun baan verliezen krijgen eerst een periode WW, alvorens terug te vallen op de bijstand. Daarom wordt een verdere toename van bijstandsuitkeringen verwacht.