Bestrijding eiken-processie rups

Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren, heeft de gemeente Bergen een actieplan gemaakt voor het bestrijden van processierupsen. De gemeente bestrijdt de rupsen enkel bij bomen die de gemeente onderhoudt. Dus niet bij particulieren, of in bossen van Staatsbosbeheer e.d.

Koolmezen zijn een natuurlijke vijand van de processierups. Daarom heeft de gemeente de afgelopen weken 75 nestkasten voor koolmezen opgehangen. Deze maand zaait Gemeente Bergen op diverse locaties bermen in met een bloemenmengsel. Dit bloemenmengsel is aantrekkelijk voor sluipwespen en andere natuurlijke vijanden van de processierups. De eikenbomen op de ‘bestrijdingsroute’ van afgelopen jaar worden weer preventief gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel.

Meldingen van overlast door inwoners, worden – indien mogelijk – bestreden door het wegbranden van de nesten. Wanneer de nesten te hoog in de kroon zitten is het aanbrengen van een lijmband op de stam een optie.