Energienotitie vastgesteld door gemeenteraad

De Bergense gemeenteraad heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met de Beleidsnotitie Energie uit Zon en Wind en met de Omgevingsvisie Bergen 2030. CDA, PK en VVD stemden voor, KERN tegen. KERN vindt onder andere dat de Omgevingsvisie 2030 niet compleet is. Er zou ook een visie moeten zijn voor economie, zorg, wonen en toerisme en recreatie. Ook vindt KERN dat de agrarische ondernemers er bekaaid vanaf komen in de Omgevingsvisie. Wethouder Splinter benadrukte dat de visie ook juist dankzij overleg met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) tot stand is gekomen.

De Omgevingsvisie Bergen 2030 is opgesteld in nauwe samenspraak met bewoners, belangengroepen en de politiek. In de Omgevingsvisie wordt beschreven hoe de gemeente zich de komende jaren verder wil ontwikkelen en welke ruimtelijke keuzes daar bij horen.

Bij de Beleidsnotitie Energie uit zon en wind betichtte fractievoorzitter Camps van KERN Bergen het college van machtsmisbruik en het buitenspel zetten van de concurrentie, doordat de Gemeente Bergen immers de enige partij is. Volgens wethouder Splinter is dit niet zo, maar geeft de gemeente juist richting en sturing, en wil kleinschaligheid vermijden. In de Beleidsnotitie Energie uit zon en wind legt de gemeente Bergen het beleid op het gebied van zonne- en windenergie voor de komende jaren vast. Bergen wil energieonafhankelijk worden en wil daarom zo veel mogelijk kansen bieden voor het duurzaam opwekken van energie.