KERN: breek die toren maar af!

Wat de partij KERN in Bergen betreft, moet de gemeente de Mosaïque-toren in Nieuw Bergen maar opkopen en vervolgens slopen. Daarmee wordt de ruimte weer teruggegeven aan de inwoners. Het horecagedeelte staat al langere tijd leeg, en daardoor is de uitkijktoren momenteel niet door toeristen te bezoeken. De eigenaar van de toren voorziet op korte termijn geen verbetering, en wil dat de eerste verdieping een woonbestemming krijgt. Op de begane grond blijft dan ruimte voor een eetcafé.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt zich op het standpunt dat de exploitatie van de toren een particulier initiatief betreft, en wil zich er niet actief mee bemoeien. Voor zover bekend, ligt er bij de gemeente ook nog geen concreet verzoek voor een aanpassing van het bestemmingsplan voor.