Overeenstemming over Regio Deal

De provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben met het Rijk een akkoord bereikt over een regionaal stimuleringsprogramma. Het kabinet stelt 17,5 miljoen euro beschikbaar voor een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. De provincie, de regio en maatschappelijke partijen brengen samen ook nog zo’n 40 miljoen in. Met het geld worden projecten gefinancierd voor onder meer een gezonde land-entuinbouw, duurzaamheid, preventie, en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat.