Wegen Bargapark mogelijk verhard

De gemeenteraad van Bergen heeft geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar mogelijke verharding van het Bargapark in Nieuw Bergen. In het verleden is er juist voor gekozen om de wegen niet te verharden vanwege het parkachtig karakter. De toplaag van de wegen bestaat nu uit leem en grint. In droge perioden zijn ze erg stoffig. Dat veroorzaakt veel overlast. Gezien de uitbreiding van het aantal woningen en de toename van het verkeer, vinden veel bewoners nu dat de wegen wel verhard moeten worden. Onderzocht wordt wat de kosten zijn voor verharding van alle wegen, en wat verharding van alleen de hoofdwegen kost. Mogelijk moeten bewoners van het Bargapark zelf ook meebetalen aan verharding van de wegen.