Willibrord van Beek benoemd tot waarnemend burgemeester Gennep

Gouverneur Bovens van Provincie Limburg heeft de heer W.I.I. van Beek met ingang van 14 oktober 2019 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep. Willibrord van Beek was van 2013 tot 2019 commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Eerder was deze VVD’er al ruim een jaar waarnemend commissaris in Utrecht. Daarvoor was hij onder meer waarnemend burgemeester in Bernheze en financieel specialist van de VVD in de Tweede Kamer.

 

Gouverneur Bovens heeft zijn besluit tot aanstelling van de heer Van Beek als waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep genomen na het horen van een delegatie van de gemeenteraad van Gennep. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de persoon van de heer Van Beek goed past in het profiel van de waarnemend burgemeester, waarover de gouverneur heeft overlegd met het gemeentebestuur van Gennep.

 

De huidige burgemeester van Gennep, de heer De Koning, heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht hem met ingang van 1 november 2019 ontslag te willen verlenen.

 

De waarneming van het burgemeestersambt van Gennep door Van Beek zal voortduren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. De benoemingsprocedure zal begin 2020 worden opgestart. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester van Gennep nog voor het zomerreces van 2020 zijn werkzaamheden kunnen oppakken.

 

Willibrord van Beek is een zeer ervaren bestuurder. Hij is zeventig jaar oud en lid van de VVD. Met het benoemen van deze waarnemer wil de gouverneur bijdragen aan het creëren van rust en onderling vertrouwen in het Gennepse gemeentebestuur.


FOTO: Felicitatie aan waarnemend burgemeester Van Beek (rechts) door de heer Twan Reintjes, voorzitter van de Gennepse vertrouwenscommissie.