De gemeente Bergen heeft de ambitie om in het jaar 2030 energieonafhankelijk te zijn. Naast inzet op besparing en kleinschalige energieopwekking wil de gemeente het gebied Wells Meer herontwikkelen tot een energielandgoed, om grootschalig energie op te wekken.

Om dit te realiseren moeten verschillende stappen worden doorlopen. De eerste stap is het voornemen tot het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) en het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Energielandgoed Wells Meer.

Genoemde Notitie ligt vanaf morgen tot en met 8 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Nieuw Bergen. Tijdens deze periode zal er ook nog een informatiebijeenkomst plaats gaan vinden. Datum, locatie en tijd worden nog bekendgemaakt.