Bij archeologische opgravingen in Aijen, gemeente Bergen, zijn vondsten uit vermoedelijk de Late IJzertijd (250 – 12 v.Chr.) aangetroffen. Deze opgravingen vonden plaats vanwege de toekomstige dijkversterking in Aijen.

Bij de opgraving in Aijen zijn 17 crematiegraven ontdekt. Het zijn eenvoudige kuiltjes met crematieresten, enkele grafgiften en soms resten van de brandstapel. Opmerkelijk is de vondst van een zwarte schaal die als grafgift werd meegegeven.
Ook werden 19 lemen slingerkogels aangetroffen. Deze werden waarschijnlijk gebruikt voor de jacht op watervogels. Naast de crematiegraven zijn ook sporen van vroegere bewoning gevonden.

De gevonden voorwerpen zijn inmiddels verwijderd en veilig gesteld. De komende maanden gaan archeologen er mee aan de slag. Ze proberen te achterhalen of deze definitief uit de Late IJzertijd stammen.

Daarnaast onderzoeken ze wat deze vondsten nog meer duidelijk maken over de vroegere bewoning aan de Maas in Aijen. Na dit onderzoek worden de vondsten waarschijnlijk tentoongesteld in het gemeentehuis van Bergen. De verwachting is dat dit eind 2018 is.