De heer Arnold Jansen uit Ottersum neemt zitting in het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg. Hij krijgt de portefeuille ‘leefbaarheid/kwaliteit/zuiveren’ toebedeeld. Het is voor Arnold Jansen een nieuwe uitdaging waarin hij richting gaat geven aan de afwegingen tussen schoon en vuil water, landbouw en natuur en alle andere aspecten die spelen in een waterschap.

Jansen is tot op heden secretaris van stichting Summmertime Gennep en voorzitter van de senioren sportvereniging Gennep Vitaal. In het verleden was Arnold onder meer chauffeur van de ambulancedienst en wethouder van D66 in de gemeente Gennep.