Rook- en vuurverbod in bossen

Zo’n 70% van de natuurbranden wordt door mensen veroorzaakt. Daarom geldt in de gemeente Bergen tot 1 oktober een rookverbod, en een verbod om open vuur te maken in bossen en natuurgebieden. Als je een natuurbrand ontdekt, waarschuw dan onmiddellijk de brandweer door 112 te bellen. Verlaat het gebied altijd tegen de windrichting of rookrichting in.

Verder lezen

Ontwerpfase energielandgoed Wells Meer

De ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer is inmiddels in de ontwerpfase gekomen. In deze fase wil de gemeente Bergen het Energielandgoed nader onderzoeken en landschappelijk ontwerpen. Met nauwe betrokkenheid van de omgeving en overige belanghebbenden wordt een masterplan opgesteld. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad hier in december een besluit over neemt.

Verder lezen

Verbouwing Maasduinen Staete

Om toekomstbestendig te worden, zal een gedeelte van zorglocatie Maasduinen Staete in Nieuw Bergen worden verbouwd. De zorgappartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening krijgen straks de beschikking over gezamenlijke ruimtes, waar bewoners gezellig kunnen buurten en samen kunnen eten. De verbouwing van het uit 2002 daterende gebouw zal waarschijnlijk begin volgend jaar van start gaan.

Verder lezen

Ambulances te vaak te laat

De norm dat minstens 95 procent van de ambulances binnen een kwartier op de plek van bestemming is, wordt in de gemeente Bergen niet gehaald. In 2018 kwam de ambulance in 89,1 procent van de gevallen op tijd. Door verhuizing van de ambulancepost naar Nieuw Bergen is de gemiddelde aanrijtijd wel iets beter geworden. Vooral in Siebengewald en Wellerlooi halen de ambulances de norm van 15 minuten niet.

Verder lezen

Opruimen Maasoevers

Ook dit jaar is er weer een schoonmaakactie van de Maasoevers. Ook vrijwilligers uit de gemeenten Bergen en Gennep helpen mee. Vorig jaar hebben in de gemeente Bergen 155 vrijwilligers ruim 200 vuilniszakken gevuld met zwerfvuil bijeen gebracht.

Verder lezen

Grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes

Tijdens de Touristikmesse in Kalkar zijn de eerste vijf van in totaal tien grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes gepresenteerd. De routes zijn verkrijgbaar bij 68 adressen in de gemeenten Gennep, Bergen, in het Land van Cuijk, en in Goch en Weeze. Voor de zomervakantie worden nog eens vijf nieuwe, thematische routes gepresenteerd. Alle routes zijn gebaseerd op het knooppuntensysteem en overschrijden grenzen.

Verder lezen