Vanaf 1 juni weer kerkdiensten

Vanaf Tweede Pinksterdag mogen er weer eucharistievieringen met maximaal 30 personen plaatsvinden. Vanaf zondag 14 juni mag ook de communie weer worden uitgereikt. Mensen die een kerkdienst willen bijwonen moeten zich vooraf aanmelden. In de kerk dient iedereen voldoende afstand te houden, en voor het ter communie gaan, moet men de handen reinigen. Naar verwachting mogen vanaf 1 juli maximaal 100 kerkgangers de dienst bijwonen.  

Verder lezen

Geen verwijdering eikenprocessierups fietspaden

Ook als de eikenprocessierups overlast oplevert langs toeristische fiets- en wandelpaden in het buitengebied, zal de gemeente Bergen niet snel in actie komen om de nesten te verwijderen. Bij meldingen zal de gemeente de situatie onderzoeken, en bekijken of actief ingrijpen nodig is. Om kosten te besparen worden de rupsen vanaf dit jaar alleen nog binnen de bebouwde kom verwijderd. In het buitengebied heeft de gemeente de hoop gevestigd op natuurlijke bestrijding door vogels en insecten. 

Verder lezen

Glasvezel buitengebied vóór zomervakantie aangesloten

Bij veel huishoudens in het buitengebied van de gemeente Bergen ligt al sinds begin dit jaar een rolletje glasvezel bij de voordeur. De aansluiting op het net laat echter al maanden op zich wachten. Volgens wethouder Splinter is Glasvezel Buitenaf inmiddels in Siebengewald gestart met het aansluiten. Nog vóór de bouwvakvakantie moet het in het hele buitengebied operationeel zijn. Het is nog onduidelijk of ook verder afgelegen adressen worden aangesloten.

Verder lezen

Beregeningsverbod uit beken en sloten

Vanwege de droogte is het in Limburg met ingang van vandaag verboden om water uit beken en sloten te gebruiken om te sproeien. Het is een algemeen verbod dat geldt voor zowel de landbouw, particulieren als verenigingen. Het beregeningsverbod geldt zolang er sprake is van een neerslagtekort, of tot maximaal 1 oktober. Sproeien met grondwater blijft wel toegestaan. 

Verder lezen

Bergen neemt huurverlies Foooocus-pand

De gemeente Bergen neemt het huurverlies van het pand in winkelcentrum Mosaïque waarin voorheen het onderwijsproject Foooocus gehuisvest was. Toen het project werd beëindigd werd vergeten om tijdig het huurcontract op te zeggen, waardoor dat nog 3 jaar doorloopt. Dat kost de gemeenschap bijna 40.000 euro. De gemeente heeft tijdens een persgesprek echter gezegd niet actief op zoek te gaan naar een nieuwe huurder.

Verder lezen

Inzameling oud papier fors duurder

Doordat de inzamelaar van het oud papier in de gemeente Bergen afgelopen najaar failliet is gegaan, moest de gemeente snel op zoek naar een nieuw inzamelbedrijf. Dat blijkt een stuk duurder te zijn dan oorspronkelijk begroot was. Omdat de prijs van oud papier bovendien sterk is gedaald, kost de inzameling dit jaar €55.000 extra. Door samen te werken met Gennep en Venray hoopt de gemeente dat de kosten vanaf volgend jaar weer lager uitvallen.

Verder lezen

Kindervakantiewerk Well gaat door!

Het is lang onzeker geweest of de activiteiten van Kinder Vakantie Werk Well deze zomer door konden gaan. Maar inmiddels is duidelijk dat het toch mogelijk is om dit jaar een beperkt programma te organiseren voor de kinderen uit groep 1 t/m 8. Op maandag 21 en dinsdag 22 juli zullen er op diverse locaties in Well sportieve activiteiten zijn. Via school zullen hiervoor inschrijfformulieren worden verspreid.

Verder lezen

Bibliotheek weer geopend

Vanaf deze week is de bibliotheek in Nieuw Bergen weer beperkt geopend. Leden kunnen op een corona-veilige manier boeken lenen en terugbrengen. Teruggebrachte boeken worden 3 dagen in quarantaine gehouden voordat ze weer worden uitgeleend. De leestafel blijft nog gesloten en er zijn voorlopig nog geen activiteiten. De bibliotheek in Den Asseldonk is maandag open van 10-13 uur en donderdag van 14-17 uur.  

Verder lezen

Onduidelijkheid financiële gevolgen coronacrisis

Wethouder Splinter heeft gezegd dat op dit moment nog niet duidelijk is wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn voor de gemeente Bergen. Enerzijds zijn er hogere kosten op bepaalde terreinen, en anderzijds lagere inkomsten. Van het Rijk krijgt de gemeente weliswaar voorschotten, maar het is nog onduidelijk hoe hoog het bedrag aan gemiste inkomsten van bijvoorbeeld de toeristenbelasting zal zijn. 

Verder lezen

Subsidie Goederenbank

De gemeente Bergen heeft ook voor dit jaar een subsidie van €3000 gegeven aan de Goederenbank. Dat is de kringloopwinkel in Nieuw Bergen, die nog bruikbare meubels en kleding inzamelt om tegen lage prijzen te verkopen. Bij de Goederenbank zijn ook vrijwilligers actief die een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben. 

Verder lezen

Opmars eikenprocessierups

Ook dit voorjaar is de overlastgevende eikenprocessierups weer in opmars. Om kosten te besparen verwijdert de gemeente Bergen de nesten van de rupsen alleen nog maar in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom. Nesten op privéterrein moeten inwoners zelf (laten) verwijderen. In het buitengebied wordt getracht om door middel van natuurlijke beheersing het aantal rupsen te verminderen.  Hier vindt geen actieve bestrijding meer plaats.

Verder lezen