De gemeente Beesel wil verder met burgemeester Dassen.

Gisteren heeft de gemeenteraad daartoe unaniem besloten, aldus 1Limburg.
De huidige ambtstermijn van zes jaar loopt voor burgemeester Dassen op 1 februari 2017 af.

Volgens de gemeenteraad van Beesel heeft burgemeester Dassen ruimschoots aan de verwachtingen voldaan en is ze daar ‘zelfs ver bovenuit gestegen’.
Dassen werd begin vorig jaar nog uitgeroepen tot Beste Bestuurder van een kleine gemeente.

De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning, waarna de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn definitieve goedkeuring moet geven.

In oktober wordt de officiële herbenoeming verwacht.