Vereniging Behoud de Parel heeft in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas gevraagd, om de verleende (bouw)vergunningen van het varkensdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst te vernietigen.

Behoud de Parel beroept zich daarbij op de overeenkomst, die de gemeente Horst aan de Maas op 5 juli 2011 heeft gesloten met Heideveld Beheer BV.
Dit is de exploitant van de te bouwen varkensstallen.

Daarin wordt als voorwaarde gesteld dat het bedrijf binnen drie maanden na het verkrijgen van alle vergunningen moet starten met de bouw.
Daaraan heeft het bedrijf niet voldaan.
Behoud de Parel wil binnen twee weken een reactie van het college, en verwacht dat die het voorstel ook aan de gemeenteraad voorlegt.

Behoud de Parel verzet zich al bijna tien jaar tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf, met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, composteerderij en een mestverwerkingsinstallatie.

In juridische procedures heeft Behoud de Parel – tot aan de Raad van State toe – bezwaar gemaakt tegen de bouw van het NGB, omdat het bedrijf niet zou voldoen aan milieuvoorwaarden. en omdat het bedrijf de gezondheid van omwonenden in gevaar zou brengen.

Binnenkort doet de Raad van State uitspraak over het hoger beroep van de vereniging tegen het verlenen van een omgevingsvergunning aan het kippengedeelte van het NGB.