Maandagavond 9 september is in het gemeentehuis te Nieuw Bergen een intentieovereenkomst ondertekend tussen Gemeente Bergen, Enexis Netbeheer en TenneT.

In deze overeenkomst wordt de wens uitgesproken om alles wat nodig is om de energie die straks opgewekt gaat worden op Energielandgoed Wells Meer, op tijd aan te leggen en in gebruik te nemen, zodat die energie ook op het grote energienetwerk terecht komt en verdeeld kan worden. Het voorgenomen project is bedoeld om een capaciteit van 250 tot 300 MegaWatt energie aan te kunnen.

Niet eerder zijn Enexis Netbeheer en Tennet met een partij in Nederland een dergelijke intentieovereenkomst aangegaan. Gemeente Bergen is de eerste en heeft dus de primeur.

Gemeente Bergen heeft de ambitie uitgesproken om in het jaar 2030 energieneutraal te zijn. Met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer kan 50 procent van die ambitie worden gerealiseerd via energie uit zon, wind en biomassa. Dertig procent komt van kleinschalige energieopwekking zoals via zonnepanelen op daken van gebouwen, en de overige 20 procent denkt Gemeente Bergen te realiseren via energiebesparing.

Foto: Wethouder Splinter van Gemeente Bergen zet zijn handtekening, gadegeslagen door Han Slootweg van Enexis Netbeheer en Marc de Zwaan van TenneT. (fotobron: Weet wat er speelt)