Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Financiën van  Gemeente Bergen hebben verschillende fracties donderavond 5 september vragen gesteld naar aanleiding van het plotselinge bericht dat de verspreiding, zoals we die gewend zijn van weekkrant VIA Bergen, stopt per 1 januari aanstaande.

Verantwoordelijk portefeuillehouder burgemeester Pelzer liet weten dat Gemeente Bergen zelf net zo verrast was als vele anderen over het bericht van de uitgever van onder meer VIA Bergen. Er is meteen gekeken naar wat dit betekent voor deze gemeente.

Het komt er vooral op neer dat inwoners van de gemeente na 1 januari 2020 die weekkrant niet meer in hun brievenbus vinden, maar zelf kunnen afhalen op enkele locaties in de gemeente Bergen.

Maar het aantal toekomstig beschikbare kranten wijkt sterk af van het aantal dat nu wordt verspreid. Gemeente  Bergen telt zo’n 6500 adressen; na 1 januari 2020 zijn er verspreid over de hele gemeente nog 700 krantjes af te halen.

Dus is er samen met Gemeente Gennep en Mook & Middelaar onderzocht of het mogelijk is om als drie gemeenten gezamenlijk een papieren krant te verspreiden. Het zijn vooralsnog ‘denkrichtingen’.

Burgemeester Pelzer zegt toe dat er nu binnen het bestaande budget wordt bekeken of het mogelijk is om een zo goed mogelijke ‘papieren voorziening’ voor de inwoners te realiseren. Zij stelde voor om hierover verder te praten tijdens de vergadering van deze commissie op 24 oktober 2019. Tevens wordt bekeken of dit idee samen met de gemeenten Gennep en Mook & Middelaar kan worden opgepakt en uitgevoerd.

De papieren editie voor publicaties door Gemeente Bergen is ‘dienstverlening’. De gemeente is verplicht alle publicaties in een elektronisch gemeenteblad te publiceren. Bergen doet dat op de website overheid.nl en vaak op hun eigen website.

“Analoog publiceren (op papier) is dus niet verplicht, maar gaat wel voorbij aan de wens van veel (oudere) inwoners”, aldus Pelzer.