De gemeente Bergen heeft een subsidieregeling vastgesteld die het afkoppelen van regenwater op het riool extra aantrekkelijk maakt.

Vier euro per vierkante meter afgekoppeld oppervlak wordt onder voorwaarden vergoed.

Gemeenten, samen met waterschappen, nemen allerlei maatregelen om wateroverlast in woonwijken te voorkomen.
Maar alleen met hulp van de inwoners, kan er écht een verschil gemaakt worden.
Vandaar deze subsidieregeling van de gemeente Bergen.
De regeling geldt voor particulieren en bedrijven.
Meer informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke website www.bergen.nl.

Dit initiatief is ontstaan om samen met inwoners wateroverlast te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Met dit project geven gemeenten en waterschappen in Noord- en Midden-Limburg invulling aan het landelijke initiatief ‘Ons Water’.