De Bergense gemeenteraad vergadert in haar vergadering van vandaag onder meer over de meerjarenbegroting 2018-2021.

De begroting is, gelet op de verkiezingen in 2018 realistisch opgezet, zodat het nieuwe college na de verkiezingen nog alle mogelijkheden heeft om de vrije ruimte met nieuw beleid in te vullen.

Burgemeester en Wethouders van Bergen melden in de begroting onder meer dat zij zien dat de economie aan het herstellen is van een lange en behoorlijk diepe inzinking. Dit vertaalt zich in de gemeente Bergen gelukkig ook in een wat zonniger beeld op de financiën voor de komende jaren.

De raadsvergadering begoin vanmiddag om 16 uur in het gemeentehuis te Nieuw Bergen. Uit het eerste deel van de raadsvergadering blijkt dat er voor Jeugdzorg in Bergen nu een tekort van 1,2 miljoen euro wordt verwacht. Dat tekort kan oplopen tot 1,9 miljoen volgend jaar.

De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via de website van de gemeente Bergen.