De Bergense gemeenteraad heeft tijdens haar vergadering van gisteravond het bestemmingsplan buitengebied 2018 vastgesteld. Het oude bestemmingsplan voor het buitengebied dateerde van december 2013.

In juli 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State enkele onderdelen van het bestemmingsplan vernietigd en heeft toen tevens uitgesproken dat het geen goede ruimtelijke ordening is om de veehouderijlocaties buiten het plangebied te laten. Het huidige bestemmingsplan buitengebied is aangepast, en vastgesteld.