Het overleg tussen de eigenaar van van H&P supermarkt in Siebengewald en het college van B&W van Bergen over de uitbreiding van de winkels in Siebengewald, is nagenoeg afgerond.

De eigenaar van H&P verzoekt de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.
Eerder hebben CDA en PK gevraagd onderzoek te doen naar de plannen van H&P, om er goed onderbouwd over te kunnen besluiten.

De conclusie van het onderzoek is dat de plannen positief zijn voor de leefbaarheid van Siebengewald en geen nadelen hebben voor de andere dorpen in de gemeente Bergen.

Vaststelling van het bestemmingsplan staat op de agenda van de raadsvergadering van 14 juni aanstaande.