Als het door weersomstandigheden glad wordt, gaat de gemeente Bergen de gladheid bestrijden. Dit gebeurt door het strooien van zout en/of sneeuwschuiven. Aan de hand van verkeersinformatie wordt samen met de coördinator Gladheidbestrijding van de provincie Limburg bekeken of een strooiactie noodzakelijk is.

De gemeente houdt de wegen begaanbaar volgens de strooiroute: doorgaande wegen, ontsluitingswegen van woonwijken en fietspaden worden als eerste begaanbaar gemaakt. Ondanks alle inspanningen kan het op sommige weggedeelten toch glad zijn.