De voorgestelde korting op de individuele inkomenstoeslag voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Bergen gaat niet door. CDA en PK hebben aangekondigd dat ze het voorstel van B en W hiervoor niet zullen steunen.

Bij de begrotingsbehandeling in november hebben CDA en PK om extra aandacht gevraagd voor armoedebestrijding, en daarvoor een motie ingediend. Burgemeester en Wethouders hebben toegezegd de motie te zullen uitvoeren, maar kwamen desondanks met een forse bezuiniging op de inkomenstoeslagen. CDA en PK hebben laten weten dat ze hier niet mee akkoord gaan.

B en W wilde een bezuiniging van 44% doorvoeren op de inkomenstoeslag om daarmee de uitgaven voor het Sociaal Domein in toom te houden. Het College wilde het potje voor de toeslagen terugbrengen van €36.000 per jaar naar €20.000. De PK heeft aangekondigd tijdens de raadsvergadering van komende dinsdag met een alternatief voorstel te komen om de beoogde bezuiniging van 16.000 euro te halen.