Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen hebben op 19 januari jongstleden een niet openbaar besluit genomen over verhuizing van de bibliotheek naar de huidige plek aan het Rembrandtplein in Nieuw Bergen.

De huisvestingslasten van de bibliotheek in de gemeente Bergen worden volledig de gemeente gesubsidieerd.
Voor de vorige locatie betaalde Bergen 45-duizend euro per jaar; voor de huidige tijdelijke locatie wordt duizend euro per maand betaalt.

De gemeente Bergen is momenteel nog in onderhandeling met Optisport over de huisvesting van de bibliotheek in Den Asseldonk te Nieuw Bergen.
Daarnaast vindt er discussie plaats over de toekomst van het bibliotheekwerk binnen de gemeente Bergen en de regio.

De discussies zijn van invloed op de uiteindelijke inrichting van de nieuwe bibliotheekvoorziening in Bergen.
Het is nog niet bekend binnen welk tijdsbestek alles gerealiseerd wordt en voor welke prijs.

Vanavond komt dit onderwerp aan de orde tijdens de vergadering van de Bergense gemeenteraad.