Nog voor het einde van dit jaar organiseert de gemeente Venray één of meer bijeenkomsten voor het nieuwe subsidiebeleid.

De huidige subsidieontvangers worden uitgenodigd om hun ervaringen en tips mee te geven voor het toekomstige beleid.
De gemeente wil in dialoog met subsidieontvangers om samen vorm en inhoud te geven aan het nieuwe subsidiebeleid.
Als voorbereiding op deze gesprekken heeft het college van B en W vier uitgangspunten geformuleerd.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om deze uitgangspunten als basis te gebruiken voor de gesprekken in het najaar.
Het gaat hierbij om het principe ‘voor wat hoort wat’, subsidie als stimulans, kwalitatieve ontwikkeling en samenwerking.

Volgens wethouder Peeters gaat het niet om een bezuinigingsmaatregel, maar kan het wel leiden tot herverdeling van de beschikbare middelen.
Doel is om met dezelfde middelen meer effecten te bereiken.