Bisschop Frans Wiertz van het bisdom Roermond kondigt in een brief aan alle gelovigen aan dat hij met ingang van 2 december aanstaande zijn taken als bisschop van Roermond neerlegt.

De brief wordt dit weekeinde in alle parochiekerken in Limburg voorgelezen of op een andere wijze gepubliceerd.
In de rooms-katholieke kerk worden bisschoppen geacht om bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden aan de paus.

Bisschop Wiertz hoopt op 2 december deze leeftijd te bereiken.
Om die reden heeft hij enkele maanden geleden zijn ontslag aan paus Franciscus aangeboden en inmiddels ook een positieve reactie van hem ontvangen.

In zijn ontslagbrief heeft Mgr. Wiertz de paus verzocht om hem na 2 december niet tot tijdelijk bestuurder van het bisdom Roermond te benoemen.
In verband met zijn sterk verminderd gezichtsvermogen acht de bisschop zich niet meer in staat om het bisdom te besturen.

Dit betekent dat Mgr. Wiertz op 2 december al zijn bisschoppelijke activiteiten beëindigt.
Op korte termijn zal een waarnemend bestuurder worden aangewezen.

Op zaterdag 9 december a.s. is er om 10.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een feestelijke dankviering.
Aansluitend vindt een receptie plaats in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond.

Na zijn terugtreden gaat bisschop Wiertz in Maastricht wonen.