Bewoners uit de Blerickse wijk Vastenavondkamp gaan woensdag actie voeren bij het stadhuis in Venlo waar de gemeenteraad dan vergadert.

Een paar maanden geleden uitten bewoners hun zorgen aan gemeenteraadsleden toen die de wijk in Blerick bezochten.
Ze willen onder andere dat er meer aandacht komt voor achterstallig groenonderhoud, en klagen over slechte verlichting.
In juni werd er een motie aangenomen om de wijk als eerste in de stad aan te pakken, maar na de motie bleef het stil, aldus de bewonersgroep.

Woensdag vindt er een debat plaats waar burgemeester en wethouders van Venlo verantwoording moeten afleggen over de stand van zaken.
Het gebrek aan daadkracht in Vastenavondkamp was voor de Socialistische Partij Venlo aanleiding om het interpellatiedebat aan te vragen.

Bewoners worden opgeroepen om voor de raadsvergadering naar het stadhuis te komen.
Daar wordt met spanddoeken kenbaar gemaakt dat de maat vol is.
Tijdens de vergadering nemen ze plaats op de publieke tribune.
Aldus Omroep Venlo.