Vanaf vandaag mogen boeren in Noord- en Midden-Limburg geen water meer uit beken halen om hun weilanden en akkers mee te beregenen.

Het waterpeil van sloten en beken is laag door de droogte.
Daarom mag er op veel plaatsen geen water meer uitgepompt worden.

Beken zoals de Swalm en de Niers zijn uitgezonderd van het verbod, omdat die meestal genoeg water hebben. Daarnaast mogen weidepompen voor het vee wel water blijven tappen uit sloten en beken, en zijn fruittelers en telers van groenten, bloemen, planten en bomen vrijgesteld.

Handhavers van Waterschap Limburg controleren of het verbod wordt nageleefd.