De gemeente Boxmeer is in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA, over het aanbod dat de gemeente eerder deed voor de noodopvang van asielzoekers.

Nog niet duidelijk is of het COA gebruik gaat maken van dit aanbod.
Burgemeester Van Soest is zich bewust dat het “een moeilijk onderwerp is dat veel emoties oproept, maar dat mag nooit een reden zijn om iets uit de weg te gaan.

De nood is hoog en van een zodanige omvang dat we die niet kunnen negeren”, aldus Van Soest.
Zodra er meer duidelijkheid is, worden de vervolgstappen bekend gemaakt.