De Socialistische Partij Venlo laat weten de verschillende mediaberichten over de brug in Nieuw Stalberg te Venlo te hebben meegekregen.

Ook hebben verschillende mensen zich bij de SP Venlo gemeld die bezwaren hebben geuit over de manier waarop het proces rondom deze brug met monument is verlopen.
Ook zijn er mensen die moeite hebben met de verwijzing naar het voormalige vliegveld van de Nazi-bezetter, binnen het ontwerp van deze brug. Daarnaast is de SP in bezit gekomen van een briefwisseling met de firma Heijmans over de bouwvergunning van deze brug.

Een en ander is voor de SP Venlo aanleiding tot het stellen van vragen aan burgemeester en wethouders over de wijze van omgaan met de bouwvergunning, het verwijzen naar de Fliegerhorst en de manier van communiceren met omwonenden over de brug in Nieuw Stalberg.