De gemeente Venlo gaat in het buitengebied een maximum snelheid van 60 km/uur instellen.

Op enkele doorgaande wegen mag nog 80 worden gereden, aldus 1limburg.
Het is een van de maatregelen die worden genomen na overleg met vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden.