Voor het eerst heeft waterschap Aa en Maas burgers opgeleid als dijkwacht. Zeventwintig burgers hebben de basistraining gevolgd en met succes afgerond. De training werd gegeven door specialisten van waterschap Aa en Maas.

Als het water in de Maas hoog tegen de dijk aan staat, wordt deze permanent in de gaten gehouden door dijkwachten. Zij controleren de dijken op beschadigingen en lekkages.

Waterschap Aa en Maas beheert 110 km primaire waterkering. Dat is de Maasdijk. En daarnaast 59 km regionale waterkering in een deel van Oost-Brabant.