Category: Nieuws

Coen is thuis

Herenigd met zijn ouders en tweelingbroer na 112 dagen van huis te zijn geweest, 72 marathons te hebben gerend, volgens een populaire routeplanner ten minste 2.420 kilometer te hebben afgelegd en onderwijl een bulk aan belevenissen en ervaringen te hebben opgedaan tijdens zijn ‘Hardloopreis naar Geluk’. Dinsdagavond 24 september is Coen in Gennep aangekomen.

Lees nieuwsbericht

Coen Cuijpers terug naar Nederland

Dinsdag 24 september gaat Coen Cuijpers uit Gennep vanuit Palermo weer terug naar Nederland. Het is te lezen op zijn Facebookpagina. Coen was aanvankelijk van plan om in Palermo als hulpverlener aan de slag te gaan voor vluchtelingen en daklozen. Daar ontdekte Coen dat hij feitelijk nauwelijks iets kan betekenen voor deze mensen. De wonden zijn te diep en de verschillen te groot.

Lees nieuwsbericht

Gemeenteraad Bergen vergadert

De gemeenteraad van Bergen vergadert dinsdagavond 24 september weer in het gemeentehuis te Nieuw Bergen. Op de agenda staat onder meer een Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Koekoek 38 in Siebengewald. De raadsvergadering begint dinsdag 24 september om 19:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Nieuw Bergen.

Lees nieuwsbericht

Infomarkt Veilig, Fit en Vitaal in Nieuw Bergen

Er komt een nieuwe infomarkt Veilig, Fit en Vitaal in Nieuw Bergen, met name bedoeld voor 60-plussers. Achterliggende gedachte is om gezond en gelukkig oud te worden. En wie wil dat nu niet? Tijdens de allereerste infomarkt Veilig, Fit en Vitaal van Bergen Beweegt Natuurlijk op zaterdag 12 oktober kunnen 60-plussers in de gemeente Bergen de gezonde keuzes ontdekken.

Lees nieuwsbericht

Kapel bij Maasduinen Staete geruïneerd

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 september hebben vandalen aan de Santa Rita Kapel bij woonzorgcomplex Maasduinen Staete in Nieuw Bergen ernstige schade toegebracht. Twee grote gebrandschilderde ramen werden compleet vernield, de wanden van kortenstaal zijn beklad met leuzen, en meubilair inclusief een beeldje is verdwenen.

Lees nieuwsbericht

Bergen ondertekent intentieovereenkomst voor energie-infrastructuur

Maandagavond 9 september is in het gemeentehuis te Nieuw Bergen een intentieovereenkomst ondertekend tussen Gemeente Bergen, Enexis Netbeheer en TenneT. In deze overeenkomst wordt de wens uitgesproken om alles wat nodig is om de energie die straks opgewekt gaat worden op Energielandgoed Wells Meer, op tijd aan te leggen en in gebruik te nemen, zodat die energie ook op het grote energienetwerk terecht komt en verdeeld kan worden.

Lees nieuwsbericht

Bergen overweegt verspreiding eigen krantje

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Financiën van Gemeente Bergen hebben verschillende fracties donderavond 5 september vragen gesteld naar aanleiding van het plotselinge bericht dat de verspreiding, zoals we die gewend zijn van weekkrant VIA Bergen, stopt per 1 januari aanstaande. Bergen komt mogelijk met een eigen krantje.

Lees nieuwsbericht

Peter de Koning heeft per direct zijn taken als burgemeester van Gennep neergelegd

Met ingang van dinsdag 3 september 2019 heeft burgemeester De Koning van de gemeente Gennep al zijn taken binnen deze gemeente per direct neergelegd. Komende tijd neemt Peter Lucassen als locoburgemeester de taken van de burgemeester waar. Raadslid en plaatsvervangend raadsvoorzitter Jacques van Bergen neemt tijdelijk het voorzitterschap van de raadsvergaderingen voor zijn rekening.

Lees nieuwsbericht

Nieuwe Buurtbus Bergen ingezegend

De gloednieuwe bus van Stichting Buurtbus Bergen is zondag 1 september gezegend met wijwater door pastoor Janssen van de Sint Petrusparochie Bergen, na het uitspreken van een gebed. Dit gebeurde onder veel belangstelling buiten bij de Edith Steinkapel in Nieuw Bergen, meteen na de Heilige Mis.

Lees nieuwsbericht

Start landelijke campagne ‘Mono, ongestoord onderweg’

Maandag 2 september gaat de landelijke campagne ‘Mono, ongestoord onderweg’ weer van start. Laat je niet storen tijdens het sturen, hou je aandacht op de weg! De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met provincies, gemeenten, politie, diverse maatschappelijke organisaties en andere bedrijven zoals telecomproviders en ICT-bedrijven.

Lees nieuwsbericht

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis gaat weer open voor eigenaar-bewoners, ook in de gemeente Bergen. Wil een eigenaar-bewoner hiervoor in aanmerking komen, dan moet deze minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd na 14 augustus 2019.

Lees nieuwsbericht