Category: Regio Bergen

Hoorzitting Gemeente Bergen

De commissie voor bezwaarschriften heeft gisteravond een hoorzitting gehouden in het gemeentehuis te Nieuw Bergen, over een bezwaarschrift dat is ingediend door één burger van Nieuw Bergen, tegen het voorgenomen besluit van de gemeente, om 38 eikenbomen te kappen in...

Lees nieuwsbericht

Herinrichten ‘De Band’ Well

De gemeente Bergen is bezig met het herinrichten van De Band nabij het Elsteren Well. Het is een 23 hectare groot natuurgebied dat is ontstaan door kleiwinning ten behoeve van kadeaanleg na de overstromingen van de Maas in 1993 en...

Lees nieuwsbericht

Hoogwaterbescherming Wellerlooi

De dorpraad Wellerlooi maakt zich zorgen over de hoogwaterbescherming van Wellerlooi. Waterschap Limburg gaat in de hele provincie op 14 locaties aan de slag om dijken te versterken en/of te verleggen om een betere bescherming te bieden tegen hoogwater. In...

Lees nieuwsbericht

Aanpak winkelleegstand Mosaique

De fractie van Kern Bergen heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders van Bergen wordt opgeroepen om op korte termijn te komen met een actieplan waarin wordt aangegeven hoe verdere...

Lees nieuwsbericht

Maximumsnelheid Kerkstraat in Bergen

Gemeente Bergen is van plan om de maximumsnelheid op de Kerkstraat in Bergen terug te brengen naar 60 km per uur. Op deze manier wordt de verkeersveiligheid van vooral overstekende fietsers en voetgangers verbeterd. Vooral kinderen uit Bergen en Aijen...

Lees nieuwsbericht

Toren Mosaïque Nieuw Bergen

De raad van de gemeente Bergen vergadert vanavond weer. Op de agenda staat onder meer een motie van de VVD over de toren in winkelcentrum Mosaïque. In de motie roept de VVD-fractie het college op om in het belang van...

Lees nieuwsbericht

Brand bij cafetaria Nieuw Bergen

Bij een cafetaria aan de Siebengewaldseweg in Nieuw Bergen is donderdag rond het middaguur brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer sloeg de vlam in de pan. De eigenaar van de cafetaria probeerde eerst zelf het vuur te doven....

Lees nieuwsbericht