Category: Regio Venray

Gemeentelijke geurverordening Venray

De gemeente Venray gaat de minister toestemming vragen naar extra wettelijke mogelijkheden om via de gemeentelijke geurverordening geuroverlast te beperken en te voorkomen. Op die manier hoopt Venray veehouderijen met verouderde stallen dichtbij woonkernen strenger te kunnen aanpakken. Zonder dat...

Lees nieuwsbericht

Subsidie voor woon-zorgappartementen Venray

Dankzij een provinciale subsidie van bijna € 270.000 euro gaat woningcorporatie Destion twee nieuwbouwcomplexen aan de Kruisstraat in Venray realiseren. Hiermee worden achttien appartementen aan het sociale huursegment toegevoegd. De appartementen zijn levensloopbestendig en geschikt voor de ‘beschermd wonen’-doelgroep, zo...

Lees nieuwsbericht

Onderzoek Blitterswijck

Het onderzoek naar de dood van de 50-jarige Wilbert Ingenpass uit Blitterswijck heeft tot op heden geen uitsluitsel kunnen geven over de toedracht van het voorval. Het blijft vooralsnog onduidelijk wat er zich in de woning in Blitterswijck op 3...

Lees nieuwsbericht

Kwaliteitscertificaat voor huisartsenpraktijken

Twee huisartsenpraktijken in de gemeente Venray hebben een kwaliteitscertificaat ontvangen. Het zijn de huisartsenpraktijken Buitenlust in Venray en De Wildenberg in Ysselsteyn. Zij hebben het zogenoemde HaZo24-certificaat behaald. Dit certificaat staat voor een kwaliteitsnorm binnen de huisartsenzorg. De patiënt staat...

Lees nieuwsbericht

Venray: Meer kwaliteit van peuteropvang

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray hebben een nieuw beleidskader ontwikkeld voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie voor de periode 2018-2021. Met het nieuwe beleid wil het college de komende jaren extra investeren in de kwaliteit van het...

Lees nieuwsbericht