De Bergense gemeenteraad vergadert dinsdag 19 maart aanstaande weer. De vergadering begint om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Een aantal hamerstukken wordt vastgesteld. Ook wordt er gesproken over een voorstel tot het wijzigen van de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Bergen 2015.

Personen die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dinsdagavond 19 maart uiterlijk om 19 uur aanwezig te zijn in de raadzaal van het Bergense gemeentehuis. In die raadsvergadering van 19 maart a.s. zal het CDA Bergen een motie indienen waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen, te laten weten, wanneer de ambulancezorg in de hele regio wel aan alle eisen zal voldoen.

Het CDA Bergen vindt dat het tijd wordt dat Bergen, Gennep en Mook & Middelaar de handen ineen slaan met de andere gemeenten in Noord-Limburg. Alleen op die manier kan de druk op verantwoordelijke partijen die gaan over de ambulancezorg, worden opgevoerd.

De ambulancezorg in Noord-Limburg houdt al enige tijd de gemoederen bezig. Dat komt omdat niet voldaan wordt aan de wettelijke norm, waarbij onder normale omstandigheden in tenminste 95% van de meest urgente meldingen een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Verantwoordelijk Minister Bruins van Medische Zorg heeft de Tweede Kamer laten weten dat er een actieplan is gemaakt om wel aan die norm te kunnen gaan voldoen.

Directeur Lemmen van de Regionale Ambulancezorg Limburg-Noord zei in een commissievergadering in Bergen niet aan de eisen te kunnen voldoen, zolang er geen extra geld van de zorgverzekeraars komt. Hij kon niet aangeven of en wanneer er extra geld gaat komen. Voor het CDA Bergen is de maat nu vol. Zij willen dat inwoners zo snel mogelijk de ambulancezorg krijgen waar ze wettelijk recht op hebben.