In 2007 heeft de gemeente Bergen een geurverordening vastgesteld waarbij hogere geurnormen zijn vastgelegd voor een deel van het buitengebied van Siebengewald en voor de kern en buurtschappen van Siebengewald.

Inmiddels zijn voldoende technieken beschikbaar om geuroverlast vanuit veehouderijbedrijven te beperken. ‘Daarom is het tijd om de geurverordening te evalueren en aan te koersen op verlaging van de toegestane geurbelastingnormen’. Dat stelt CDA-raadslid Jan Straatman.

Het CDA Bergen wil de agrarische sector stimuleren om te investeren in luchtwassers en stalsystemen die geuroverlast beperken. De agrarische belangenorganisatie LLTB is van mening dat een halvering van de uitstoot van veehouderijbedrijven op termijn mogelijk is.