Het CDA afdeling Boxmeer wil snel actie voor gratis wifi voor bewoners in gemeente Boxmeer. Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. De Boxmeer CDA-afdeling wil dat de gemeente daar ook aan meedoet.

CDA-raadslid Twan Stiphout vindt dat toegang tot internet tegenwoordig een basisbehoefte is. Het Europees Parlement heeft het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Via dit fonds komt tot 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten.

Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Boxmeer van belang er snel bij te zijn, aldus de CDA-fractie.