De CDA-fracties uit de gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar hechten grote waarde aan een snelle en regelmatige busverbinding tussen de kop van Noord-Limburg en Nijmegen. Dat heeft een positieve invloed op het vestigingsklimaat. De wegen richting Nijmegen slibben vanwege toenemende verkeersdrukte steeds verder dicht.

Het CDA constateert dat daardoor op de weg tussen met name Mook en Nijmegen een snelle en frequente openbaar vervoerverbinding niet altijd te garanderen is. Daarom wil het CDA dat er gezocht gaat worden naar maatregelen om hierop te anticiperen.

De regionale CDA-afdelingen hebben aandacht gevraagd voor het openbaar vervoer, met als doel te komen tot een aantrekkelijkere openbaar vervoerverbinding richting Nijmegen, voor de bewoners in de kop van Noord-Limburg.

De Noord Limburgse Statenleden Hennie Nillesen en Rudy Tegels hebben hierover schriftelijk vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

Foto: cda-bergen.nl