CDA-gedeputeerde Mackus van de Provincie Limburg ziet niets in een eigen provinciaal stalbeleid.

Dat moet een landelijke verantwoordelijkheid blijven, vindt hij.
GroenLinks en de Partij voor de Dieren hadden in schriftelijke vragen juist aangedrongen op meer beleidsvrijheid voor de provincie om de uitstoot van fijnstof door de intensieve veehouderij terug te dringen.

Volgens gedeputeerde Mackus gaat dit echt niet werken, zo meldt 1Limburg.