De gemeente Boxmeer wil graag in het jaar 2045 energieneutraal zijn. Een grote ambitie waar nog veel werk voor verzet moet worden. In het kader van deze grote opgave heeft het college van B&W het besluit genomen voor een subsidieaanvraag om in de gemeente Boxmeer een bestaande wijk aardgasvrij te maken.

De gemeente Boxmeer wil hier graag ervaring mee opdoen. Hiervoor worden aanpakken, technieken en leerprocessen onderzocht om de juiste formule te vinden. Een formule waardoor ook kleinere gemeenten en dorpen in staat worden gesteld om te kunnen verduurzamen. Begin oktober dit jaar is bekend of de ingediende subsidieaanvraag van de gemeente ook daadwerkelijk gehonoreerd wordt.

Voor het aardgasvrij maken van de bestaande woningen in Vortum-Mullem, zoekt de gemeente vervolgens de samenwerking met de inwoners, om hen enthousiast te krijgen actief deel te nemen aan deze proeftuin.

Samen met de inwoners en diverse partijen wil  de gemeente Boxmeer dan starten met een eerste groep van 20 woning-eigenaren die zich hiervoor vrijwillig kunnen aanmelden.