Dit is pas het begin van project Lob van Gennep

Volgens dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg en voorzitter van de Stuurgroep Lob van Gennep, “staan we pas aan het begin van dit project.” De minister zette in april haar handtekening, waarmee officieel de verkenning naar een oplossing voor de hoogwaterproblematiek, en in het bijzonder in de gemeente Gennep, is gestart. Er is nog niets besloten. Nu wordt er alles aan gedaan om alle feiten en belangen op tafel te krijgen, om tot weloverwogen keuzes te komen. Voorop staat: Basisveiligheid voor iedereen, ook in de Lob van Gennep.

Wethouder Peperzak van Gemeente Gennep refereert aan de drie informatieavonden die in mei plaatsvonden. Per avond kwamen er zo’n 150 mensen om vragen te stellen, ideeën te wisselen maar ook om zorgen te uiten. Het vergt nog veel uitleg en uitzoekwerk de komende maanden om vragen die leven te beantwoorden. Het gaat om de veiligheid van de inwoners. En daar staat deze wethouder voor, zegt hij.

Recent is een actiegroep opgericht door mensen die tegen de plannen voor de Lob van Gennep zijn. Volgens dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg is het goed is dat er een actiegroep is. “Er is nu veel meer aandacht voor de opgave. Waar hij minder blij mee is, is met beelden die niet juist zijn. Vandaar de uitnodiging aan iedereen, ook aan de actiegroep, om samen om tafel te gaan en die beelden en belangen met elkaar te delen.

”Hoe dan ook zal er een oplossing voor deze problematiek moeten komen. Het gebied in de gemeente Gennep heeft nu een bescherming tegen hoogwater die nog stamt uit de tijd van vlak na de hoogwaters van 1993 en 1995. Acht overheden werken nu samen in het project Lob van Gennep. Het gaat niet alleen om de veiligheid voor Limburgers, ook om die van inwoners in Noord-Brabant en Gelderland. Door samen aan de hoogwaterbescherming te werken, kan er in de Lob van Gennep een veiligheidsniveau worden bereikt dat naar verwachting zelfs veiliger is dan de norm. En daarmee zijn ook de inwoners van
’s-Hertogenbosch gebaat.

Het projectteam organiseert in september opnieuw drie informatiebijeenkomsten om iedereen bij te praten. Iedereen is welkom om daar naartoe te komen. Kijk ook eens op de website www.lobvangennep.nl of maak een afspraak met het projectteam voor een keukentafelgesprek.