Met ingang van vandaag heeft waterschap Aa en Maas het onttrekkingsverbod voor het beregenen van landbouwgewassen met oppervlaktewater in het district Raam ingetrokken.

Dat is de regio Boxmeer, Cuijk, Grave Mill en Sint Hubert en Sint-Anthonis e.o.
Waterschap Aa en Maas heeft in juni een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater afgekondigd voor het beregenen van landbouwgewassen.

Dit was nodig vanwege de droogte dit voorjaar en het begin van de zomer.
De meeste hoofdwaterlopen in district Raam voeren nu weer voldoende water aan, en de peilen zijn normaal voor de tijd van het jaar.
De behoefte aan beregening uit oppervlaktewater neemt sterk af en sloten en beken in deze regio kunnen de komende weken aan de vraag voldoen.

Daarom is dit onttrekkingsverbod in het beheergebied van waterschap Aa en Maas ingetrokken, het droogteseizoen is voorbij.